De Laatste Rechter (2 delen)

Hoe deed u het in dit leven?

 

Gradius Ludex wordt benaderd door 'De Dood'. Deze vraagt of Gradius als wil werken in het hiernamaals. Als ‘Laatste Rechter' zou hij het leven van alle overledenen beoordelen en een ‘vervolgleven’ vaststellen. Gradius accepteert de aangeboden baan met enige aarzeling. Hij voert ontroerende, inspirerende en vaak ook onthutsende gesprekken met mensen zoals u en ik. Vervolgens beoordeelt hij hen.

Maar kan één man objectief genoeg zijn?

De Eerste Rechter (2 delen)

Een begin zonder einde.

 

Er is een nieuwe ‘Eerste Rechter’ aangesteld, genaamd Simone. Zij is verantwoordelijk voor de toekomst van de mensheid, maar vaart een onverwachte en ongewenste koers. Gradius gaat, objectief en rechtschapen als altijd, het gesprek met haar aan.

Moet hij Simone wel bijsturen?

De Undercover Rechter (2 delen)

Een einde zonder begin.

 

Het succes van de menselijke soort dreigt de planeet en haar bewoners te vernietigen. Onverwachte krachten lijken de zaak te verergeren.

Het bestuur van het hiernamaals start een geheime operatie om zicht op de situatie te krijgen.

Kunnen ze het tij keren?